MacAdam

1931 publicerade CIE (Internationella kommissionen för belysning) sin berömda kromaticitetsgraf. grafen innebar att alla färger som skulle kunna skapas av en blandning av röd-grön-blå kunde ges ett unikt nummer på grafen. Grafen och dess efterträdare har varit grunden till vetenskapen kring ljusfärg ända sedan dess.

1942 ställde fysikern och färgforskaren, David MacAdam sig frågan: betyder varje punkt på CIE-grafen verkligen en annan färg?

David gjorde extensiva tester som visade att i stället för att en enda färg indikeras av en punkt på en graf skulle den kunna representeras av en ellipse som omger den punkten. Inom ellipsen skulle det inte finnas någon märkbar skillnad i färg från referenspunkten i dess centrum. Det var födelsen av MacAdam Ellipsen.

MacAdam

kromaticitetsgrafen från 1931

Varför är MacAdam värdet viktigt?

MacAdam-ellipser SDCM (Standard Deviation of Color Matching) också känt som ljusfärgskvalitet eller kromaticitet, är ett mått för hur man mäter spridning i ljusfärg. Systemet rankar kromaticiteten på en skala mellan 0–10 där 0 är bästa möjliga kromaticitet. Inomhusbelysning bör inte överskrida värden över SDCM 3. Våra spotlights ligger alltid på ett värde om 3 eller lägre.

Fram till introduktionen av LED fanns det väldigt liten praktisk användning för MacAdam ellipsen. Ljuskällor massproducerades och färgtoleranser kontrollerades tillräckligt bra, så att väldigt få personer klagade över skillnader i färgkonsistensen mellan två lampor.

I och med introduktionen av LED-modulen, förändrades metoden för ljusproduktion. Varje dag produceras miljontals LED-chip och det är oundvikligt att det kommer förekommer färgskillnader mellan enskilda LED-chip och modulerna som är byggda från dem.

I början av LED-produktion bestämdes produktkvaliteten av noggrannheten i binningprocessen av chips. På det här viset separeras lysdioderna i separata bins beroende på deras färg. Det var en dyr och tidskrävande process. Förbättringar i konstruktionen av LED-moduler, satt Macadam ellipsen i centrum för färgkontrollprocessen.

En högkvalitets tillverkning av LED-moduler producerar batcher av moduler som ligger inom samma MacAdam ellipse, inom samma ellipse finns ingen märkbar skillnad mellan LED-modulerna. LED-moduler som produceras på denna nivå används där färgprestanda och noggrannhet mellan ljuskällor är avgörande. Normalt produceras bra LED-moduler inom ett intervall om två till tre MacAdam ellipser, på den nivån är den visuella skillnaden knappt märkbar och anses generellt vara acceptabelt vid kommersiell användning.

Billigare produkter använder ofta LED-moduler som ligger på fyra MacAdam-ellipser eller mer. armaturer med dessa billigare moduler bör användas med försiktighet. Det kan finnas allmän kommersiell industriområde där de är acceptabla, men finns det något krav på färgkänslighet utesluts sannolikt dessa.

Läs mer om våra produkter på luminans.com