IP-klasser och förklaringar av kapslingsklasser

IP-klasser

IP-klasser klassificerar en kapslings lämplighet att motstå fasta objekt samt damm- och vatteninträgning. IP är en förkortning för ingress protection.

Den första siffran står för hur väl en kapsling motstår inträngning av fasta objekt och damm.

Den andra siffran står för hur väl kapslingen motstår vatten.

IP1X

IP1X

Skydd mot objekt större än 50mm, t.ex. en hand.

IPX1

IPX1

Droppskydd mot vertikala droppar (1mm regn per minut).

IP2X

IP2X

Skydd mot objekt större än 12,5mm, t.ex. ett finger.

IPX2

IPX2

Droppskyddat vid max 15° lutning (3mm regn per minut).

IP3X

IP3X

Skydd mot objekt större än 2,5mm, t.ex. en skruvmejsel.

IPX3

IPX3

Strilsäkert vid max 60° lutning (1bar, 7dl vatten per minut).

IP4X

IP4X

Skydd mot objekt större än 1mm, t.ex. en kabel.

IPX4

IPX4

Striltätt från alla riktningar (1bar, 10liter vatten per minut).

IP5X

IP5X

Dammskyddat.

IPX5

IPX5

Spolsäkert.

IP6X

IP6X

Dammtätt.

IPX6

IPX6

Spoltätt.

IPX7

IPX7

Vattentålig nedsänkt 1m i vatten.

IPX8

Tryckvattentätt nedsänkt 3m i vatten.

Kontakta oss för mer information.

Se också våra luminans.com