Färgåtergivning

Färgåtergivning eller Ra är ett index för hur väl en ljuskälla återger färger gentemot en referens. På engelska kallas det även CRI, vilket står för Colour Rendering Index. Då olika referens används för ljuskällor med olika färgtemperaturer kan Ra-värden för ljuskällor med färgtemperatur under 5000K inte jämföras med värden för ljuskällor med högre färgtemperatur.

Eftersom en glödlampa har ett Ra-värde nära 100, men dess spektrum skiljer sig mycket från dagsljus, vilket är den andra referensen, och genom den höga andelen gult kan den inte återge färger på samma sätt som dagsljus. Glödlampor kan korrigeras med filter av neodymoxid för att ge bättre färgåtergivning. vilket dock sänker Ra-värdet eftersom färgåtergivningen då avviker från referensen. Av detta följer att Ra inte anger hur bra färger återges, utan hur mycket färgåtergivningen liknar referensljuskällans.

Kallvita lysdioder har ett spektrum som skiljer sig markant från solen, glödlampor och halogenlampor som är naturliga fullspektrumljuskällor (Ra100). Då lysdioden är monokromatiskt återger den en väldigt snäv del av färgspektrum.  Dock är färgåtergivningen hos de bästa vita lysdiodlamporna ofta bättre än i vanliga lågenergilampor (som vanligen har Ra82). Vi kan leverera LED belysning med ett Ra värde över 95. Kika på Kelvin som har en färgåtergivning över Ra96.

Läs mer på luminans.com

Ra

Ra75

färgåtergivning

Ra95