Färgtemperatur - JP International Technologies - LED belysning

Färgtemperatur kan definieras som ljusets färgton och mäts i kelvin. Hög färgtemperatur har blåaktiga färgtoner medan låg färgtemperatur motsvarar gul/rödaktiga färgtoner.

Belysning av lysrör kan ge överraskande färgåtergivning . Orsaken är att vanliga lysrör inte avger ljus med kontinuerligt spektrum utan ger ett linjespektrum. Lysrör finns av många slag där ljuskaraktären kan anges som ”miljö”, ”varmvit”, ”vit”, ”dagsljus” och andra mer eller mindre odefinierade svepande beteckningar. Ljuskaraktären hos lysrör styrs vid tillverkningen av lyspulvrets sammansättning på glasets insida. Ett kraftigt grönstick är vanligt vid fotografering i lysrörsbelysning.

Det finns ett generellt system, som ska förstås i alla länder, för beskrivning av olika artificiella ljuskällor, det vill säga, det vi i dagligt tal menar med lampor: International Lamp Coding System (ILCOS). Bland många andra lampdata anger man färgtemperaturen med en utrymmesbesparande kod med tre siffror. Den första siffran är 8 eller 9 och avser färgåtergivning bättre än 80% respektive bättre än 90%, den andra siffran avser tusentalet i färgtemperaturen mätt i K, den tredje siffran hundratalet K.

Färgskalan till nedan ger en subjektiv och mycket ungefärlig uppfattning av olika färgtemperaturers art.

fargtemperatur

0

Your Cart